EU Projekt – nabava roba

U nastavku možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju iz javne nabave

1. Obavijest o nabavi
2. DZN – CITTAR
3. Prilog 1. Ponudbeni list
4. Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju
5. Prilog 3. Izvršenje ugovora
6. Prilog 4. Troškovnik GRUPA 1
7. Prilog 5. Troškovnik GRUPA 2
8. Prilog 6. Troškovnik GRUPA 3
9. Prilog 7. Troškovnik GRUPA 4
10. Prilog 8. Troškovnik GRUPA 5

 

GRUPA 1

1. ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENJIVANJU PONUDA G1
1.1. ODLUKA O ODABIRU G1

GRUPA 2

2. ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENJIVANJU PONUDA G2
2.1. ODLUKA O ODBIJANJU G2
2.2. ODLUKA O ODABIRU G2

GRUPA 3

3. ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENJIVANJU PONUDA G3
3.1. ODLUKA O ODABIRU G3

GRUPA 4

4. ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENJIVANJU PONUDA G4
4.1. ODLUKA O ODABIRU G4

GRUPA 5

5. ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENJIVANJU PONUDA G5
5.1. ODLUKA O ODABIRU G5