EU projekt – nabava radova

U nastavku možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju iz javne nabave

ODLUKA O ODABIRU
UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA
ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENJIVANJU PONUDA
ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA

 

1. OBAVIJEST O NABAVI – OBRT CITTAR
2. Dokumentacija_za_nadmetanje___obrt_CITTAR
3. Prilog 1. Ponudbeni list
3.1. Dodatak I. Ponudbenom listu
3.2. Dodatak II. Ponudbenom listu
4. Prilog 2. Obrazac Izjave o prihvaćanju uvjeta
5. Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju
6. Prilog 4. Izjava o zaposlenom ovlaštenom inženjeru
7. Prilog 5. Dokaz o izvršenju istog ili sličnog posla
8. Prilog 6. Izjava o roku otklanjanja nedostataka
9. Prilog 7. Izjava o polici osiguranja izvanugovorne odgovornosti
10. Troškovnici
11. Glavni projekt – Depandansa hotela CITTAR

Pitanja i odgovori – 13.10.2017
Prva izmjena Dokumentacija za nadmetanje CITTAR
Prva Obavijest o izmjenama i dopunama Dokumentacije za nadmetanje

Pitanja i odgovori – 19.10.2017

Odluka o odbijanju ponude NOVIGRAD INŽENJERING d.o.o.
ODLUKA O ODBIJANJU PONUDE. VG5 d.o.o
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA
ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENJIVANJU PONUDA
ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA

 

U nastavku možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za novi postupak javne nabave

1. OBAVIJEST O NABAVI – OBRT CITTAR
2. Dokumentacija za nadmetanje CITTAR
3. Prilog 1. Ponudbeni list
3.1. Dodatak I. Ponudbenom listu
3.2. Dodatak II. Ponudbenom listu
4. Prilog 2. Obrazac Izjave o prihvaćanju uvjeta
5. Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju
6. Prilog 4. Izjava o zaposlenom ovlaštenom inženjeru
7. Prilog 5. Dokaz o izvršenju istog ili sličnog posla
8. Prilog 6. Izjava o roku otklanjanja nedostataka
9. Prilog 7. Izjava o polici osiguranja izvanugovorne odgovornosti
10. Troškovnici
11. Glavni projekt – Depandansa hotela CITTAR

Pitanja i odgovori – 30.11.2017.
Prva obavijest o izmjenama i dopunama DZN
Prva izmjena troškovnici