Projekti

EU PROJEKT
INFORMACIJE O PROJEKTU OBRTA ZA UGOSTITELJSTVO CITTAR IZ NOVIGRADA

NAZIV PROJEKTA:

Izgradnja depandanse 3* obiteljskog hotela CITTAR – 25 godina tradicije

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je povećati kapacitet smještajnih jedinica i ležajeva u vlasništvu obrta CITTAR,
podići razinu kvalitete istih, obogatiti sadržaj i ponudu hotela i time povećati konkurentnost
obrta CITTAR na tržištu. Projektom će se izgraditi depandansa hotela koja će biti kategorizirana
na razini 3* čime će se povećati kapacitet postojećeg hotela CITTAR.

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i tržišne prepoznatljivosti prijavitelja ulaganjem u
proširenje smještajnih kapaciteta izgradnjom depandanse hotela CITTAR visoke kategorije i ulaganjem
u razvoj dodatnih sadržaja. Izgradnja objekta depandanse će se izvršiti na području uz postojeći
hotel CITTAR koji je trenutno uređen na razini tri turističke zvjezdice. Realizacijom projekta
povećat će se kapacitet smještajnih jedinica sa trenutnih 16 smještajnih jedinica na 24 smještajne
jedinice (2 jednokrevetne sobe, 9 dvokrevetnih soba i 3 četverokrevetne sobe – family room u
postojećem hotelu CITTAR; 8 dvokrevetnih soba i 2 trokrevetne sobe u depandansi hotela), odnosno sa
trenutnih 34 osnovna ležaja na 54 osnovna ležaja.

Projekt se sastoji od ukupno pet (5) projektnih aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća
izgradnju i opremanje depandanse hotela CITTAR.

Provedbom projekta se planira riješiti problem ograničenog kapaciteta hotela CITTAR i nedostatka
dodatnih sadržaja, čime se utječe na povećanje konkurentnosti i prihoda te na osiguranje veće
popunjenosti.

Ciljna skupina projekta:

Osobe srednje i srednje više kupovne moći, ovisno o zemlji porijekla gostiju, a koje na područje
grada Novigrada dolaze tijekom sezone, te osobe iz istog dohodovnog razreda koje na navedeno
područje dolaze izvan glavne turističke sezone, odnosno tijekom zimskih mjeseci, pred sezone i
post sezone.

Opći cilj:

Doprinijeti razvoju grada Novigrada kao turističke destinacije, produljenju turističke sezone te
povećanju konkurentnosti turističkog sektora i održivom razvoju turizma u gradu Novigradu i
Istarskoj županiji.

Specifični cilj:

Povećanje konkurentnosti i tržišne prepoznatljivosti prijavitelja ulaganjem u proširenje
smještajnih kapaciteta izgradnjom depandanse hotela CITTAR visoke kategorije i ulaganjem u razvoj
dodatnih sadržaja.

Očekivani rezultati projekta:
  1. Povećani kapaciteti smještajnih jedinica s trenutnih 16 smještajnih jedinica na 24 smještajne jedinice
  2. Povećan broj osnovnih ležajeva sa 34 osnovna ležaja na 54 osnovna ležaja
  3. Izgrađena i opremljena depandansa hotela CITTAR 3*
  4. Povećana kategorizacija hotela CITTAR sa 3* na 4*
  5. Zadržano postojećih 6 djelatnika
  6. Otvorena 4 nova radna mjesta i zaposlena 4 nova djelatnika
  7. Realizirani dodatni sadržaji (saune, jacuzzi) u ukupnom iznosu od 921.795,18 kuna bez PDV-a
  8. Realizirana investicija prijavitelja od 5.243.322,13 kuna bez PDV-a
  9. Povećani prihodi od prodaje turističkih usluga za 80,40%
  10. Ostvarenje popunjenosti hotela CITTAR od 178,12 dana

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.554.152,67 HRK.
EU sufinanciranje projekta iznosi 2.287.562,46 HRK (45%).
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Razdoblje provedbe projekta je od 10. srpnja 2017. godine do 10. srpnja 2019. godine.

Kontakt osoba za više informacija: Katjuša Cittar; 098/955-8236; info@cittar.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/